با سلام،
این کتاب توسط انتشارات دیباگران تهران در اسفند 92 منتشر می شود.
جهت دریافت فایل صفحات برگزیده کتاب و نیز معرفی نامه تخفیف ویژه مولفین، از لینک های زیر استفاده نمایید.
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


دانلود فایل صفحات برگزیده کتاب مدلسازی، تحلیل و طراحی پل ها با CSiBridge
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

دانلود فرم پشتیبانی علمی کتاب مدلسازی، تحلیل و طراحی پل ها با CSiBridge
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

دانلود معرفی نامه تخفیف ویژه مولفین کتاب مدلسازی، تحلیل و طراحی پل ها با CSiBridge
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]