کتاب Theory of plates and shells

نمایش نسخه قابل چاپ