بخاری های احتراقی (HVAC) واحدها یا سیستم هایی هستند که یک منبع سوخت را می سوزانند تا مستقیماً به آب گرم یا هوا گرما تولید کنند، بر خلاف سایر انواع بخاری که با عبور جریان الکتریکی از سیم یا سیم پیچ مقاومتی گرما تولید می کنند.
روش های قدیمی و سنتی برای استفاده از گرمکن زمان های زیادی را از شما خواهد گرفت و همین طور اینکه نتیجه به دست آمده نیز دلخواه نخواهد بود. در جوامع امروزی هربار صنعت جدیدی در حال شکل گرفتن است که انسان را به سمت موفقیت روز افزون سوق می دهد. اما یکی از این صنعت ها، استفاده از گرمکن صنعتی است که به صورت گسترده در حال پیشرفت است.

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]