بهداشت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] شامل اقداماتی هست که در بین دام ها برای پیشگیری،کنترل و ریشه کنی بیماری ها انجام می شود.رعایت این نکات در سلامت انسان بسیار تاثیر گذار است.زیرا بیماری های مشترکی بین انسان و دام ها وجود دارد.