تیغه کرکره مغازه در اکثر موارد با استفاده از سیستم برقی و موتور قابل باز و بسته شدن است و با استفاده از کلید یا ریموت کنترل قابل کنترل است. با این حال، در صورتی که برق قطع شده یا موتور سیستم کرکره خراب شده باشد، ممکن است نیاز به باز و بسته کردن تیغه کرکره به صورت دستی پیش بیاید.

بسته به نوع سیستم کرکره برقی، تیغه ممکن است با استفاده از یک دستگاه دستی یا راهنمایی*های دیگری که در سیستم نصب شده*اند، باز و بسته شود. اگرچه با وجود این که تیغه کرکره مغازه به صورت دستی قابل باز و بسته شدن است، اما باید توجه داشت که این کار ممکن است به دلیل وزن تیغه و نیاز به اعمال نیروی زیاد، به خصوص در صورت بزرگ بودن تیغه کرکره برقی، کار سختی باشد.

همچنین، در صورتی که شخصی که در حال انجام این کار است، با راهنمایی*های لازم آشنا نباشد، ممکن است باز و بسته کردن تیغه کرکره برقی به صورت دستی، به گرفتگی یا خراب شدن سیستم منجر شود.

بنابراین، در صورتی که برق در مغازه شما قطع شده یا سیستم کرکره خراب شده است و نیاز به باز و بسته کردن تیغه کرکره به صورت دستی پیش آمده است، بهتر است با توجه به اندازه و وزن تیغه و شرایط محیطی، از یک دستگاه دستی مناسب استفاده کرده و یا بهتر است که تعمیرات و نگهداری سیستم کرکره برقی را به تعمیرکاران ماهر و متخصص بسپارید تا به طور صحیح و ایمن باز و بسته شود.

آیا باز و بسته کردن تیغه کرکره برقی به صورت دستی خطرناک است؟
بسته به شرایط محیطی و ویژگی*های سیستم کرکره برقی، باز و بسته کردن تیغه کرکره به صورت دستی ممکن است خطرناک باشد. در برخی موارد، تیغه کرکره به دلیل وزن سنگین خود، فشار زیادی روی دست هنرمندان باز و بسته کننده قرار می*دهد و ممکن است در صورت عدم توجه به راهنمایی*های لازم، ایجاد آسیب و صدمات در دست هنرمندان باز و بسته کننده داشته باشد.

همچنین، در صورتی که سیستم کرکره خراب یا دچار نقص شده باشد، باز و بسته کردن تیغه به صورت دستی ممکن است خطرناک باشد و باعث آسیب و صدمات بیشتری در سیستم یا افراد در اطراف آن شود.

همچنین، در صورتی که هنرمند باز و بسته کننده در انجام این کار تجربه کافی ندارد و یا راهنمایی*های لازم را در زمینه باز و بسته کردن تیغه کرکره برقی به صورت دستی ندارد، ممکن است خطر و صدمات بیشتری برای خود و دیگران ایجاد کند.

بنابراین، باز و بسته کردن تیغه کرکره به صورت دستی، باید با دقت و احتیاط انجام شود و در صورت عدم تجربه کافی و یا وجود مشکل در سیستم کرکره ، بهتر است با تعمیرکاران ماهر و متخصص تماس گرفته شود تا نیازهای شما را بررسی کرده و بهترین راه حل*ها را پیشنهاد دهند. همچنین، در هنگام نصب سیستم کرکره ، بهتر است از تعمیرکاران ماهر و متخصص استفاده کرده و راهنمایی*های لازم را در زمینه نگهداری، تعمیر و باز و بسته کردن تیغه کرکره برقی به صورت دستی از آن*ها دریافت کرد.
منبع: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]