مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت گفت: نیاز شرکت ملی نفت به نیروی انسانی تازه نفس از طریق اتکا به دانش آموختگان ممتاز دانشگاه*های ایران قابل تامین است؛ به همین دلیل بر اساس مصوبه اخیر وزارتی، دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی*نیز می*توانند به استخدام شرکت ملی نفت ایران درآیند.
به گزارش موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، عباس خنیفر مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران با اعلام این خبر به تشریح چشم انداز نیروی انسانی در سطح این شرکت پرداخت و گفت: شرکت ملی نفت ایران به عنوان بزرگترین شرکت ملی در ایران و یکی از قدیمی*ترین و بزرگترین تولیدکنندگان منابع هیدروکربنی در خاورمیانه رسالت مهمی*برای افزایش سطح تولید نفت و گاز دارد و به موازات، مهمترین سرمایه اش نیروی انسانی شاغل در آن است.
وی افزود: به دلیل اهمیت نیروی انسانی در روند توسعه شرکت ملی نفت ایران، توجه ویژه ای به تامین و ارتقای سطح دانش منابع انسانی شده است و برای توانمند سازی انسانی برنامه*های زیادی را طراحی و آماده سازی کرده ایم.
خنیفر تصریح کرد: بر اساس برنامه*های تدوین شده در شرکت ملی نفت ایران قصد داریم در سال*های آینده به یک صادرکننده دانش تبدیل شویم و برای تحقق این هدف در تلاش هستیم تا شرکت ملی نفت ایران را به سطح یک سازمان تمام عیار دانش بنیان ارتقا دهیم.
مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: این شرکت با دارا بودن قدمت و سطح تخصص موجود درآن، استعداد تبدیل شدن به یک سازمان دانش بنیان را دارد.
وی تاکید کرد: برای تبدیل شدن به یک سازمان دانش بنیان باید سطح دانش و تخصص نیروی انسانی آن ارتقا یافته و زمینه صدور دانش تخصصی از همین رهگذر حاصل شود.
خنیفر گفت: برای تحول و توسعه در عرصه سرمایه انسانی شاغل در شرکت ملی نفت ایران ،برنامه*های مهمی*مطالعه و طراحی شده و سند راهبردی آن نیز تدوین گشته است که فاز نخست آن بزودی در سطح شرکت ملی نفت ایران اجرایی خواهد شد.
خنیفر گفت: بر اساس برنامه استراتژیک سازمانی در سطح شرکت ملی نفت ایران تمامی*چالش*ها و فرصت*های سازمان احصا و استراتژی*ها و ارزش*های سازمان نیز تعریف یا بازتعریف شده است.
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی مرکز ارزیابی مدیران گفت: این اقدام در سطح منطقه خاورمیانه بی نظیر است و تاکنون حدود ۵۰۰ نفر از مدیران شرکت ملی نفت در این مرکز مصاحبه و ارزیابی شده اند.
وی همچنین افزود: همین روند برای نیروهای تازه استخدام شده نیز انجام خواهد شد و نیازهای آموزشی این افراد نیز ارزیابی و احصا خواهد شد.