نویسنده:محمد حق شناس - زهرا قیابکلو
پنجره های با شیشه های رنگی که نور را در رنگ های متنوع و متعدد عبور می دهند، در عین حال می توانند از ورود درصد قابل توجهی از اشعه های گرم و سوزان به داخل نیز جلوگیری نمایند و به عنوان کنترل کننده نور نیز ایفای نقش نمایند. برای بررسی میزان این تاثیر، 9 ارسی سنتی به عنوان نمونه موردی انتخاب شد و ساختار هندسی آنها برداشت گردید. سپس طیف انتقالی محدوده مرئی چهار رنگ شیشه های به کار رفته در آنها به وسیله اسپکتروفوتومتر به دست آمد و در مورد تاثیرات اقلیمی و تابشی آن بحث شد. نتایج نشان داد که در صورت جلوگیری از گسیل طول موج های بلند به داخل، استفاده از شیشه های رنگی میزان انرژی عبوری پنجره در محدوده مرئی را به یک سوم حالتی که شیشه بی رنگ استفاده شده باشد کاهش می دهد. همچنین راهکاری برای ورود بهینه تابش در مناطق گرمسیر پیشنهاد شده است.

» حجم: 0.39 مگابایت
» نوع فایل کتاب: PDF
» تعداد صفحات: 8
رمز: [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]