ظرفیت خستگی مفاصل پیچیده نسبت به ظرفیت استاتیک آن بسیار کم است. برای بهبود مقاومت در برابر خستگی اتصالات [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] در ماشین*آلات، طراحان می*توانند ظرفیت رزوه را افزایش داده و تنش*های متناوب را در رزوه*ها کاهش دهند. برای افزایش ظرفیت رزوه، توصیه می*شود به جای فرایند برش، از فرایند نورد استفاده کنید. برای افزایش ظرفیت اتصالات رزوه*دار، به جای یک بست بزرگ*تر، از چندین اتصال*دهنده کوچک*تر استفاده کنید.
همچنین این ظرفیت با استفاده از یک کانکتور بهبود یافته، مانند یک Superbolt MJT (Multi-Jackbolt Tensioner) یا Flexnut افزایش می*یابد که باعث بهبود توزیع بار در رزوه*ها می*شود و خاصیت ارتجاعی را به مفصل پیچیده اضافه می*کند. بهترین راه برای بهبود مقاومت در برابر خستگی، کاهش فشارهای متناوب در رزوه*ها است. سه روش اصلی برای انجام این کار وجود دارد: طراحی مونتاژ، سفت شدن مونتاژ و امنیت مونتاژ.فرایند طراحی مونتاژ، فرصتی برای بهبود توزیع بار روی اتصالات پیچ*دار مانند پیچ و مهره و کاهش سطح تنش*های خارجی پشتیبانی شده توسط هر مفصل است. برای تسهیل در این امر، این اصول را در نظر داشته باشید:
  1. از بالاترین پیش تنیدگی ممکن استفاده کنید
  2. استفاده از پیچ را به حداقل برسانید تا بار خالص اندازه*گیری شود
  3. از بزرگ*ترین سطوح تماس ممکن استفاده کنید
  4. از بزرگ*ترین طول بست (گیرداری) ممکن استفاده کنید
  5. در بیشتر موارد، از پیش بارگذاری بالاتر از بار بهره برداری استفاده کنید

سایر گزینه*های طراحی مونتاژ شامل استفاده از گل میخ و یا پرچ و مهره*ها با استفاده از واشرهای الاستیک است که با اثرات نشست، خزش و کشیدگی دیفرانسیل حرارتی مقابله کند.با توجه به سفت شدن مونتاژ، دستیابی به پیش تنیدگی اصلی عامل ضروری برای کاهش فشارهای متناوب است. توصیه می*شود از ابزارهای کالیبره شده با دقت بالا استفاده کنید. همچنین استفاده از روان کننده مناسب برای دستیابی به دقت پیش بارگیری و کاهش مشکلات مربوطه توصیه می*شود. یک توالی مناسب برای محکم کردن انتخاب کنید تا خطرات مربوط به پیچ*های بدون پیش بارگذاری به طور مساوی و برای اطمینان از استفاده از تمام ظرفیت مفصل*های پیچی استفاده شود.با توجه به امنیت مونتاژ، توصیه می*شود اتصالات پیچی را در برابر از بین رفتن پیش بارگذاری محافظت کنید. علاوه بر این، مونتاژ را در برابر اثرات محیطی، مانند خوردگی که می*تواند خستگی را ایجاد کند، ایمن سازی کنید. این کار ممکن است از طریق انتخاب مواد مناسب و یا روکش برای قطعات و اتصال*دهنده*ها در زمان تولید پیچ و مهره انجام شود.چرا در برخی از اتصالات، پیچ و مهره شل می*شود؟

پیچ و مهره هنگامی که مفصل پیچی در معرض لرزش و یا بارهای پویا قرار دارد شل می*شود. شل شدن اتصال*دهنده*ها به دلیل لرزش و یا بارهای پویا، پدیده مهمی است. زیرا یکی از شایع*ترین دلایل خرابی اتصالات پیچ*دار به شمار می*رود. یک پیچ محکم به آرامی کشیده شده است، اما سعی کنید طول اصلی آن را دقیقا شبیه فنر فرض کنید. این کار فقط با چرخاندن پیچ و مهره در جهت شل شدن انجام می*شود تا پیش بارگذاری در پیچ از بین برود. اما پیچ و مهره از چرخش با اصطکاک بین سطوح تماس در رزوه*ها و زیر سر یا مهره پیچ جلوگیری می*کند.اگر یک مفصل در معرض ارتعاشات و یا بارهای پویا باشد که باعث حرکت نسبی بین سطوح تماس می*شود، اصطکاک کاهش می*یابد زیرا اصطکاک دینامیکی از حالت استاتیکی کمتر است. بنابراین پیچ و مهره دیگر تحت تاثیر اصطکاک قرار نمی*گیرد و شل می*شود. شایع*ترین علل حرکت بین سطوح تماس لرزش و نیروهای پویای خارجی هستند که باعث حرکت پیچ می*شوند. زمانی که پیچ و مهره*ها در معرض ارتعاش قرار می*گیرند، نیروهای مختلف در جهت*های متفاوت به آنها وارد می*شوند.