وال پست (wall post) کلافی است که در طولهای مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار بکار می رود.وال پست (wall post) به معنای نگهدارنده دیوار و به ۲ صورت قائم و افقی می باشد که سبب درگیری دیوار با اسکلت و در نتیجه استحکام دیوار خواهد شد واعضائ قائم در زمانی که دهانه شما بزرگ باشد از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در دهانه جوش میشود .وظیفه وال پست ها انتقال نیروهای حاصل از باد و زلزله از دیوار به فریم می باشد که موجب عدم تخریب دیوار می گردد.
در ادامه لینک صفحه فایل دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در محاسبات و نقشه های سازه و موارد عمومی وال پست ها مربوط به کلیه ساختمانها تهیه شده در واحد کنترل نقشه نظام مهندسی استان تهران جهت مراجعه و استفاده قرار می گیرد.

archicon.ir/wall-post

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]