خانه شماره 12،توسط مهرداد ایروانیان طراحی و اجرا شده است.

خانه شماره 12،توسط مهرداد ایروانیان طراحی و اجرا شده است. مهرداد ایروانیان معماری است که هم
خلاقیت طراحی و هم اندیشه های فلسفی، پا به پای هم در پروژه های او حضوری فعال دارند.
کارهای او، خواه به صورت تعقلی و یا به شکل ناخودآگاه، حالتی استعاری و ابهام انگیز دارند.
وی معماری روایتگرا و گاه معماری، زمینه گراست.


برای دیدن تصاویر و مطالب بر روی [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] کلیک کنید