جزوه درسی سازه های فولادی 1 مهندس تمیزی در 5 فصل با مثال های زیاد مناسب داطلبان ارشد:


1- فولاد و خواص آن

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

2-طراحی و محاسبه قطعات کششی

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

3- طراحی و محاسبه قطعات فشاری ( ستونها )

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

لینک کمکی فصل 3

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

4- طراحی و محاسبه اعضا خمشی

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

5- تیر ستونها

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

منبع:icivil.ir