برای خرید[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] باید به اینکه برای چه کاری خرید می کنیم به نوع دام توجه کرد برای مثال اگر برای ذبح خرید می کنید باید از دام های گوشتی استفاده کنیم.