با درود بسیار به شما مهندسین و اساتید عمران و سازه

رشته تخصصی بنده عمران نیست ، اما سوالی از شما عزیزان این رشته داشتم ...

برای نوشتن و درست کردن دفترچه محاسباتی و دستور العمل های سازه های مکانیکی در حال حرکت به چه عنوان ها و مطالبی نیاز داریم ؟

منظورم به زبان ساده تر ؛ چطور و با چه سر فصل هایی چنین دفترچه هایی رو بنویسیم ؟

میشه لطفا راهنمایی بفرمائید ؟

از مدیر انجمن عذر میخوام پیشاپیش اگه موضوع رو جای نا درستی نوشتم...