از [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] برای جلوگیری از خوردگی و ساییدگی قطعات موتور استفاده می شود.این روغن توسط شرکت بهران تولید می شود.