[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] برای محافظت از موتور استفاده می شود و با محیط زیست سازگار است .روغن شل دارای گرانروی و روانکاری مناسبی است.