پایانه مسافری با زیربنای 81 هزار مترمربع با قابلیت پذیرش 5/6 میلیون مسافر در سال از دو بخش سمت هوا و سمت زمین تشكیل شده است كه سمت زمین یا مركز پایانه مسافری دارای بنای عظیم 4 طبقه با سقف كمانی سبك برای تمام فعالیت های مسافران ورودی و خروجی و همراهان آنها با نمای شیشه ای كامل است و سمت هوا دارای بنای كشیده برای مسافران ورودی و خروجی با سقفی ساده و مسطح با هفت دروازه ورودی و خروجی (14 پل اتصال به هواپیما) است.
توقفگاه اتومبیل با زیربنای 42 هزار متر مربع در دو طبقه با ظرفیت كلی 1400 دستگاه اتومبیل با سازه بتنی با تسهیلات دسترسی آسان احداث گردیده و آماده بهره برداری است.
ساختمان موتورخانه پایانه مسافری با مساحت 4200 متر مربع برای سرویس دهی به دو مجموعه پایانه مسافری برای فاز اول و دوم بهره برداری، با 4 دستگاه دیگ بخار 35 تنی، 6 دستگاه مبدل حرارتی، 4 دستگاه چیلر جذبی و تجهیزات دیگر مورد بهره برداری قرار گرفته است. پل های دسترسی به پایانه مسافری شامل پل 150 متری و مجموعه پل های شرق پایانه (شامل پل های سراسری و 3 و 4) تكمیل شده و مورد استفاده قرار گرفته است. سطوح پروازی شامل باند به طول 4200 متر و عرض 66 متر، تاكسی وی های موازی و ارتباطی، دسترسی به آشیانه و شمال به جنوب و پل های مربوط و اپرون های مسافری، پایانه بار، آشیانه و محل آزمایش موتور هواپیما، تماماً بتن مسلح و بهره برداری از آن آغاز شده است. شبكه برق، آب، مخابرات و گاز همگی مورد بهره برداری قرار گرفته و كلیه نیازهای فرودگاه و ساختمان های جنبی آن را تامین می نماید. ساختمان های جنبی شامل ساختمان های آتش نشانی عمومی و سطوح پروازی، ساختمان های توقفگاه و تعمیرگاه خودروهای سنگین و مدیریت فرودگاه، انبارها، پست های برق، ساختمان های مربوط به تصفیه آب و جمع آوری و دفع زباله، ساختمان های مربوط به نیروهای امنیتی، انتظامی و حراست، ساختمان های مخابرات و هواشناسی، پمپ بنزین و ساختمان های مربوط به سوخت رسانی به هواپیما بالغ بر 40 هزار متر مربع زیربنا، آماده بهره برداری هستند. عملیات گریدینگ و احداث جاده ها و پل های ارتباطی شامل بزرگراه دسترسی از آزادراه قم تا جاده ساوه، بزرگراه دسترسی در محدوده عملیاتی، بزرگراه دسترسی حدفاصل جاده ساوه و آزادراه ساوه، راه های دسترسی داخلی، جاده های دسترسی به پایانه مسافری به طول 80 كیلومتر، مورد بهره برداری قرار گرفته است. برج مراقبت فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با 1100 متر مربع زیربنا و ارتفاع 56/9 متر و ساختمان پشتیبانی با 6800 متر زیربنا، در چها طبقه بهره برداری شده و جهت بهره برداری به بهره بردار تحویل شده است. اتوبوس و تاكسی رانی فرودگاه از مواردی است كه با توجه به بعد مسافت اهمیت خاصی پیدا نموده، لذا به منظور تامین تردد مسافران، نسل جدیدی از اتوبوس ها و خودروی های سواری پژو پارس عملیات جابه جایی مسافران را به مبادی اصلی شهر عهده دار خواهند بود.