کانستراکتیویسم جنبشی بود که در روسیه آغاز شد.

مطالعه کانستروکتیویسم یا ساختارگرایی از چند نظر اهمیت دارد . نخست اینکه شاید به دلیل کیفیت معمارگونه اش بیش لز هر نهضت هنری مدرن در معماری زمان ما به ویژه گرایشهای اخیر آن تأثیر گذاشته است . شاید متناقض به نظر برسد ولی کانستراکتیویسم یا همان دیکانستراکشن سالهای اخیر با کانستراکتیویسم یا پاره ای از شاخه های آن پیوندی نزدیک دارد .
دوم و شاید بهتر اینکه کانستراکتیویسم نیز زایده ی تحولات جدید ناشی از انقلاب صنعتی و علمی و چیرگی آن بر زندگی آدمیان بود و مانند فوتوریسم به پیشرفتهای علمی و فنی و نتایج آن سخت خوشبین است .


خاستگاه این سبک شوروی بود . کشوری که بعد از چندین سده سبکی در آن ظهور کرد و توانست بر معماری و هنر غرب تأثیر بگذارد.
معماری کانستراکتیویسم به لحاظ مباحث نظری و ساختمانهای طراحی شده توسط معماران آن ، یکی از سبکهای مهم برای تبیین اصول و ارائه ساختمانهای مدرن در بین دو جنگ جهانی بود.

در روسیه ساختارگرایی دو مرحله متفاوت را طی کرد :

۱- دوره اول با ساختن تیرهای چوبی که در نمایشگاه ها و یا در فرخ های هنر خیابانی به کار گرفته می شد.

۲- دوره دوم ، دوره حرفه ای بود به طوری که ساختمانها حالت تصنعی و کاذبی داشتند ، که چیزی شبیه به فرمهای ماشینی و ساختارهای بیولوژیک بود . بخشی از ایدئولوژی علمی این مرحله مربوط به نوآوری در زمینه مجموعه سازی واحدهای مسکونی و همچنین نشان دادن روش های دسترسی مانند رایب، آسانسور بود . این جریان همچنین پیش زمینه طراحی وسایل در مورد معماری مانند نورافکن ، گیرنده های هوایی و آنتن های رادیویی و تجهیزات سینماتوگرافی را فراهم ساخت.

به طور کلی نقطه ی آغاز این گروه ، برخی از نقشهای چسباندنی (کولاژ) بود که با استفاده از اشیای پراکنده ی قابل تشخیص مانند انواع بطری ، لوله و گیتار ساخته می شد . تا اینکه به طرح بنای یادبود بزرگ اینترناسیونال سوم رسید . که به عنوان اصیل ترین کار ساختارگرایی و معروفترین اثر آن که نماد این سبک نیز می باشد محسوب می شود .با دور نگاهی به این سبک درمی یابیم که هنرمندان این سبک ترجیح می دادند شکلهایی بیافرینند که در آنها جز به دنیاهای ریاضیات و مکانیسم ، کوچکترین اشاره ای به دنیای طبیعی نشود .ولادیمیر تاتلین یکی از پیشگامان این سبک وقتی در ۱۹/۳ پیکاسو را ملاقات می کرد برخی از نقش های چسباندنی را هم دید . او پس از بازگشت به مسکو ، نقشهای چسباندنی بجسته ای ساخت ، که وجه تمایزشان یا کار پیکاسو این بود که وی هرگونه موضوع غالب شبیه سازی و اشیای قابل تشخیص را از آنها حذف کرده بود . ترکیب بندی تاتلین تماماً انتزاعی و در نوع خود ، نخستین بودند .

از هین جا بود که جنبش کانستراکتیویسم شکل گرفت .

تاتلین روح فعل گروهی از کانتراکتیویستهای پیشرو بود که فعالیتش در سال ۱۹۲۲ از طرف دولت نوپای اتحاد شوروی محدود گردید .همان گونه که از قبل گفته شد مهمترین اثر این سبک طرح بنای یادبود بزرگ اینترناسیونال سوم از آثار تاتلین می باشد این بنای مارپیچ حلزونی شکل ، به ارتفاع حدوداً ۳۹۰ متر ، نمایشی بود از اعتقاد سوسیالیسم به روند تکاملی تاریخ به صورتیکه تاریخ خود را تکرار می کند ولی هر تکرار مرحله ای بالاتر و فراتر از مرحله قبل است و در نهایت تکامل تاریخ به سوسیالیسم و کمونیسم منتهی می شود .کنستانتین ملنیکوف اولین معمار روس بود که شهرت بین المللی کسب کرد . پراودال لیسیتزکی معمار و هنرمند کانتراکتیویست در تشریح طرح ساختمان روزنامه پراودا می نویسد :

« همه ملزومات … همچون تابلو اعلانات ،ساعتهای دیواری،بلندگوها و حتی آسانسورهای داخلی بنا به عنوان اجزاء جداناپذیر در طرح ساختمان به کار گرفته شده اند و یک مجموعه واحد را تشکیل داده اند.این زیبایی کانستراکتیویسم است.