اگر مایلید فقط به جای ساختن یک ساختمان، معماری خلق کنید سه گزینه در اختیار دارید: معماراستخدام کنید، معمار شوید یا بیاموزید مانند یک معمار بیاندیشید. این کتاب شامل سه مورد گفته شده است و همان گونه که یک فرد غیرحرفه ای را مورد مخاطب قرارمی دهد به همان روش با دانش آموزان، متعصبان، ساختمان سازها، توسعه دهندگان، مشاوران ساختمان، معلمان و معماران ارتباط برقرار می کند و همچنین آن دسته از افرادی که دوست دارند معمار شوند. [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] با این موضوع در ارتباط است که فرد چگونه با موفقیت سرمایه گذاری کند و افراد چگونه زندگی دل پذیری داشته باشند.

طبق توضیح نویسنده در مقدمه کتاب مثل یک معمار فکر کنید :
هدف من ارائه روش*هایی است که منجر به طراحی ساختمان*هایی می*شود و به کیفیت زندگی افراد رونق می*بخشد. در طول سالیان، درباره مسایل مربوط به معماری بارها و بارها بحث کرده*ام. این کتاب را برای پاسخ به این مسایل با استفاده از مجموعه نامه*هایی برای دوستان، همکاران و شما خوانندگان درباره فرآیند خلق معماری نوشته*ام. نامه*ها به توضیح الهامات و خلق معماری می*پردازند. این نامه*ها تاریخچه*ای از چگونگی تبدیل معماری به شکل امروزی آن ارائه می*کند. آن*ها روش درک و خلق معماری و راه*های رسیدن به تصمیمات بی*شماری که برای ایجاد طراحی مناسب ضرورت دارد را عرضه می*کنند.