مجموعه نقشه های اجرایی ساختمان بتن آرمه  • این مجموعه دربرگیرنده نقشه های اجرایی یک ساختمان بتن آرمه 9 طبقه می باشد.
  • این مجموعه عبارتست از :
  • نقشه پلان و مقاطع
  • نقشه های اجرایی ستونها
  • نقشه های اجرایی تیرها
  • نقشه های اجرایی دیوار برشی
  • نقشه های اجرایی فوندانسیون
  • و ...

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]