از نفوذ آب به داخل ساختار بتن جلوگیری های لازم را به عمل می آورد.
جلبک و سایر مواد این چنینی را اجازه نمی دهد که بر روی سطح بتن ایجاد شود.
میزان آب مصرفی را تا میزان ۱۰ درصد کم تر می کند.
سولفات ها از جمله مواردی هستند که بتن ها باید در برابر آن ها مقاوم باشند که با استفاده از واتر پروف ها این خاصیت به خوبی در آن ها ایجاد می شود.
برای ساخت ملات هایی که باید حتما ضد آب باشند استفاده از این انواع توصیه می شود زیرا که به خوبی آن ها را نفوذ نا پذیر می کند.

کاربرد واتر پروف در ساخت بتن نفوذ ناپذیر برای چه بخش هایی کاربرد دارد؟

می توانید هنگام اجرای بتن رنگی، بتن هایی نفوذ نا پذیر را تولید کنید و در بخش های زیر از آن ها استفاده کنید:

ساخت سد ها.
احداث تونل ها.
ایجاد پل ها.
استفاده در تصفیه خانه ها.
به کار بردن آن ها در کانال ها.
ایجاد مخزن ها.
استفاده از آن ها در ساخت انواع فونداسیون ها.
ساخت قطعه های پیش ساخته بتنی.
در مکان هایی که سولفات و یون کلر وجود دارد، استفاده از واتر پروف ها در اجرای بتن سخت توصیه می شود.