[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

آپارتمان مسکونی در آبادان
معمار: فرشاد مهدی*زاده، رها اشرفی
موقعیت: آبادان، ایران
تاریخ: 1389
مساحت: 600 مترمربع
وضعیت: ساخته*شده
کارفرما: خانم مینا فلاح
جوایز: رتبه اول گروه مسکونی جایزه معمار 1390

برنامه طرح، ساخت یک ساختمان مسکونی در سه طبقه، به صورت سه آپارتمان مجزا و یک واحد سرایداری در طبقه همکف بوده است و دید به فرودگاه (در غرب ساختمان) از طبقه آخر، از جمله خواسته*های کارفرما بود.
ساختمان به شکل حجمی طراحی شده که ابعاد آن بر حسب فضاهای مورد نیاز برنامه تعیین شده*اند. عملکردهای خدماتی از جمله دسترسی*ها، داکت*ها، آشپزخانه و …، بر حسب موقعیت زمین، دسترسی*ها و پتانسیل*های نورگیری در این حجم چیده شده*اند و سپس حجم مانند رولت تا خورده و فضاهای زندگی و تقسیم واحدها در ارتفاع شکل گرفته است. وجود جعبه*های خدماتی بر حجم و فضاها تاثیر گذاشته و پستی و بلندی*هایی به وجود آورده که گشودگی*ها را شکل داده*اند. با ایجاد پیشامدگی (کنسول)، قسمت*هایی از حجم به سایبان*هایی برای نورگیرها تبدیل شده*اند که مانع ورود نور مستقیم به داخل حجم می*شوند.[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]


[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
از دیگر عوامل مهم در جهت*گیری حجم، باند فرودگاه آبادان در غرب ساختمان است. گشودگی*های طبقه سوم به باند فرودگاه، نقش مهمی در جهت بخشیدن به حجم ایفا می*کنند. جهت حجم بدون گشودگی*های طبقه سوم، شمالی ـ جنوبی و ناشی از جهت تاخوردگی است. پس از باز شدن گشودگی*ها، یکباره معماری در طبقه آخر تغییر جهت می*دهد و قسمت بالای حجم، چرخشی بر خلاف جهت هندسی خود پیدا می*کند.

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]
از مهم*ترین مسائل اقلیمی در محیط گرم و مرطوب آبادان، گرما و نور است؛ دمای هوا در تابستان، به طور متوسط 45 درجه است. استقرار پنجره*ها در سمت غرب و دید به فرودگاه به دلیل خواست کارفرما، طراح را واداشته از کنسول*ها و سایبان*هایی که از کنش*های خود فرم به وجود آمده و بر حسب حرکت خورشید در طول روز، موجب سایه*اندازی روی نورگیرها و پنجره*ها می*شود، استفاده کند تا مانع ورود مستقیم نور به داخل ساختمان و بروز پدیده گلخانه*ای شود. تکنیک دیگر، طراحی دیتیل ویژه برای گشودگی*هاست، با ایجاد یک ضخامت 70 سانتی*متری از گشودگی*های متعدد و باریک که شیشه در انتهای آن قرار دارد. برای استفاده بهتر از فضا و دولایه کردن جداره، فضای بین گشودگی*ها نیز به کمد تبدیل شده*اند.


[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]