پذيرش دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه ميانه

معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه از پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي*ارشد در 9 رشته تحصيلي در اين دانشگاه خبر داد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه آذربايجان*شرقي، دکتر "جليل اجلي"، گفت: اين رشته*ها شامل شيمي، شيمي*آلي، مهندسي کشاورزي، حشره*شناسي، مهندسي کشاورزي، اقتصاد کشاورزي، مهندسي کشاورزي، علوم باغباني گرايش گياهان دارويي، ادويه*اي و نوشابه*اي، مهندسي کشاورزي، علوم دامي گرايش اصلاح نژاد دامي، مهندسي کشاورزي، علوم خاک، شيمي و حاصلخيزي خاک، مهندسي کشاورزي، مديريت کشاورزي، مهندسي کشاورزي، اصلاح نباتات و مهندسي کشاورزي و زراعت است.

وي با اشاره به پذيرش دانشجو در 27 رشته در مقطع تحصيلي کارشناسي ناپيوسته، افزود: اين رشته*ها نيز شامل مهندسي آبياري، بهداشت موادغذايي، مهندسي تکنولوژي متالوژي، ذوب فلزات، مهندسي تکنولوژي جوشکاري، تربيت*بدني و علوم ورزشي، مديريت و برنامه*ريزي تربيت*بدني، مهندسي تکنولوژي عمران، آب *و فاضلاب، مهندسي تکنولوژي کنترل و ابزار دقيق، علمي - کاربردي مرمت و احياي بناهاي تاريخي، علمي - کاربردي پرورش طيور، مهندسي تکنولوژي الکترونيک، مهندسي توليدات گياهي، علمي - کاربردي حسابداري، مهندسي تکنولوژي نرم*افزار کامپيوتر، علوم آزمايشگاهي دامپزشکي، علمي - کاربردي توليد و بهره*برداري از گياهان دارويي و معطر، آموزش و پرورش ابتدايي، مهندسي تکنولوژي ساختمان، مهندسي تکنولوژي برق و شبکه*هاي انتقال و توزيع، مهندسي تکنولوژي معدن، مهندسي تکنولوژي صنايع شيميايي، مهندسي تکنولوژي معماري، آموزش زبان انگليسي، مهندسي تکنولوژي عمران، نگهداري سد و شبکه، مهندسي توليدات دامي، مهندسي تکنولوژي برقِ - قدرت، مهندسي تکنولوژي عمران، عمران و مهندسي تکنولوژي ساخت و توليد ماشين و ابزار است.