پوشش های ضد حریق معدنی به دلیل ضریب رسانایی گرمایی پایینی که دارند، سبب کاهش انتقال حرارت در ساختمان می شوند و در بازه زمانی 4 یا 5 ساعت در برابر آتش مقاومت می کنند، از فروپاشی سازه جلوگیری به عمل می آورند و نیرو های کمکی در فرصت کافی می توانند حریق را مهار کنند. بنابراین شما می توانید با توجه به زمان لازم برای مقاومت و با توجه به طراحی که ساختمان دارد در قسمت های داخلی و همچنین خارجی سازه هایی از نوع فولاد و بتن، پالایشگاه ها و نیروگاه ها، مرکز های صنعتی و پتروشیمی و سوله هایی که در آن ها سوخت وجود دارد، از این پوشش های ضد حریق معدنی با ضخامت مناسب استفاده نمایید و در نظر داشته باشید که باید هنگام انتخاب نوع محافظ های ضد حریق از یک مشاور کمک بگیرید که بهترین مورد را از نظر کارایی و نیز مادی استفاده نمایید.
مزایای استفاده از پوشش های ضد حریق معدنی می توان به وزن کم آن ها اشاره کرد و همین امر سبب شده است که بار مرده در سازه کاهش یابد، به راحتی قابل اجرا باشد و چسبندگی لازم را داشته باشد که در مقابل شوک های حرارتی و انتقال حرارت از خود مقاومت لازم را نشان دهد و جلوی تولید دود های سمی و همچنین گاز های مضر را به خوبی بگیرد.