[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] مانند مصالح ساختمان بسیار پر اهمیت است و می توان آن را در حوزه های مختلف و مقیاس های متفاوت به کار برد. نحوه استفاده از آن ها بستگی به نوعی که مورد استفاده قرار میگیرند دارد.