با شیوع ویروس کرونا و انواع بیماری های مشترک، ذبح[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]در منازل و معابر به هیچ عنوان توصیه نمی شود زیرا خونابه ها محیط را آلوده می کنند.