[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] به فلوتر معروف میباشند که در ادامه با طرز کار این نوع دستگاه بیشتر آشنا میشویم . مايعاتی كه هادی برق باشند بكار ميرود. مايعاتی از قبيل آب، محلولهای قليايی و يا اسيدی و يا هر مايعی كه در آن آب وجود داشته باشد .اساس كار اين دستگاه بر اندازه گيری مقاومت الكتريكی ميباشد كه در صورت وجود يا عدم وجود مايع هادی بين الكترودهای متصل به دستگاه، مقاومت مسير تغيير كرده و دستگاه عمل ميكند .نوع دیگر از دستگاه های آب در دیگ بخار است که با طرز کار آن نیز آشنا میشویم .سازندگان دیگ های بخار محدوده صحیح دیگ را طوری انتخاب می کنند که بخار تولید شده دارای فضای قابل قبول در ارتفاع معینی در بالای سطح نرمال آب باشد. واضح است که در حین کار دیگ همچنان که بخار تولید می شود باید آب مورد نیاز دیگ تامین گردد تا تعادل درتبدیل آب به بخاربرقرار شده و سطح آب در حد مناسبی نگه داشته شود. ضمنا ایمنی دیگ بسیار مهمتر است؛ در صورتی که دیگ با میزان نامناسبی آب کار کند، خسارات شدیدی به بار خواهد آورد و احتمال انفجار نیز وجود خواهد داشت و به همین دلیل کنترل موارد زیر نیاز می باشد

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]

برای آشنایی با دستگاه [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] بهتر است اول با الفبای دما آشنا شویم .دماپا یا ترموستاتدستگاهی است برای نگه داشتن [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]ی یک سامانه در یک محدوده مشخص به کار می*رود. این کار به* وسیله کنترل شارش انرژی گرمایی به درون یا به بیرون از سامانه صورت می*گیرد. ترموستات*ها در صنعت تاسیسات مکانیکی برایی آب و یا هوا در سیستم*های ایجاد برودت و حرارت به کار می*روند. دما یکی از ویژگی*های ماده است که میزان گرمی و سردی آن را نشان می*دهد و جهت جریان گرما را مشخص می*کند. اگر دو جسم دارای [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]ی متفاوت باشند، انرژی گرمایی از جسم گرم*تر به جسم سردتر منتقل می*شود تا هنگامی که دمای دو جسم به تعادل برسد.
برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی کلمه [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] و [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] کلیک کنید