تهران - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرد، در آزمون كارشناسي ارشد گروه*هاي پزشكي سه نفر دستگير و يك نفر تحت تعقيب است.

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، يك مقام مسوول در دفتر مركزي حراست اين وزارتخانه گفت: پس از برگزاري آزمون مطلع شديم كه دو نفر با تباني يكديگر قصد داشتند كه پرسش هاي آزمون را از محل برگزاري آزمون خارج كرده و از طريق تلفن همراه، اطلاعات و پاسخ*هاي صحيح را خارج كنند.
وي اظهار داشت: اين دو نفر 20 دقيقه پس از شروع آزمون شناسايي شدند كه به سرعت با نيروي انتظامي تماس گرفته شد كه پس از حاضر شدن در محل، اقدام به دستگيري فرد متخلف كردند.
اين مقام مسوول گفت: در شيراز نيز دو نفر به همين روش قصد تخلف را داشتند كه با همكاري نيروي انتظامي، آنان نيز دستگير شدند.