1422 امسال نفر در مناطق نفت خيز جنوب استخدام مي*شوند

مدير منابع انساني شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: از ميان متقاضيان آزمون استخدامي شركت ملي نفت ايران، يك هزار و 422 نفر در مناطق نفت خيز جنوب پذيرفته مي شوند.

به گزارش خبرنگار شانا در مناطق نفت خيز جنوب، محمدرضا دزفولي زاده افزود: در اين آزمون كه روزهاي 30 و 31 تيرماه سال جاري در 9 شهر كشور برگزار شد 120 هزار نفر شركت كرده اند كه پذيرفته شدگان با توجه به دو برابر ظرفيت پس از شركت در آزمون كتبي روان شناختي و مصاحبه فني/ تخصصي به عنوان پذيرفته شده نهايي معرفي خواهند شد. وي اضافه كرد: آزمون كتبي روان شناختي 8 مهرماه در تهران و آزمون فني/تخصصي نيمه دوم مهرماه در اهواز برگزار مي شود؛ در آزمون روان شناختي، ريزشي وجودندارد.دزفولي زاده اظهاركرد: بر اساس سهميه تعيين شده 555 نفر در مقطع كارداني، 583 نفر در مقطع كارشناسي، 251 نفر كارشناسي ارشد و 33 نفر در مقطع دكتري در مناطق نفت خيز جنوب استخدام خواهند شد.مدير منابع انساني شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب افزود: پذيرفته شدگان نهايي پس از طي دوره هاي آموزشي تخصصي، بر حسب نياز واحدها در مناطق عملياتي كارون، مارون، آغاجاري، گچساران و مسجدسليمان به كار گرفته مي شوند.وي گفت: هر چند كه در آزمون اخير بيشترين سهميه جذب به مناطق نفت خيز جنوب اختصاص داده شده است، اما اين تعداد نيرو با توجه به گستره فعاليت ها و مناطق عملياتي كافي نيست.دزفولي زاده يادآوري كرد: از سال 1387 كه مجوز استخدام براي مناطق نفت خيز جنوب صادر نشد، نيازهاي سال 87 به سال 88 و نيازهاي سال 88 به سال 89 اضافه شده است؛ بنابراين جذب نيروهاي جديد در سال 1390 نمي تواند جوابگوي تمام نيازهاي اين شركت باشد.مدير منابع انساني شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اين ارتباط به بازنشستگي حدود 3 هزار نفر از كاركنان اين شركت تا پايان سال 1393 اشاره كرد و افزود: به منظور تعيين جايگزين اين نيروها و با احتساب نياز نيروي انساني طرح ها و پروژه هاي توسعه اي بايد هر سال مجوز برگزاري آزمون استخدامي به تعداد مورد نياز اين شركت داده شود تا ضمن تحقق برنامه ها و اهداف تعيين شده از فشار كاري به ديگر نيروها كاسته شود.

نياز مناطق نفت خيز جنوب نيروهاي عملياتي است

مدير منابع انساني شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب با بيان اين كه هم اكنون حدود 15 هزار نيرو در اين شركت مشغول كار هستند، اظهار كرد: حدود 60 درصد از اين تعداد در شركت هاي بهره برداري نفت و گاز تابع اين شركت فعاليت دارند. دزفولي زاده افزود: در اين شركت ها كه وظيفه توليد نفت و گاز و ساير فرآورده ها را به عهده دارند جذب نيروها در سطح كارداني براي نگهداشت ظرفيت توليد ضروري است.وي افزود: در آزمون استخدامي اخير، سهم نيروهاي بومي با توجه به اخذ موافقت از رئيس جمهوري مبني بر اختصاص 50 درصد در تمام مقاطع به خوزستان بيشتر است تا از اين نظر نيازهاي عملياتي شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب برطرف شود.

ايجاد سازمان دانش بنيان با جذب نخبگان

مدير منابع انساني شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در ادامه گفت: اين شركت با سرلوحه قرار دادن استراتژي ها و اهداف كلان تعيين شده وزارت نفت و معاونت توسعه منابع انساني و مديريت، در زمينه تغيير از سازمان ظرفيت محور به سازمان دانش بنيان جذب نيروهاي نخبه و ممتاز دانشگاهي را در دستور كار دارد.وي افزود: در اين زمينه در سال 1389 مجوز استخدام 251 نفر فارغ التحصيلان نخبه دانشگاهي دريافت شد كه تاكنون حدود 62 نفر از اين نيازها با نيروهاي فوق ليسانس و بالاتر تامين شده است كه از آنها در بخش هاي ستادي، پژوهشي و تحقيقاتي استفاده مي شود.