بام*های سبز می*توانند در انواع متمرکز، فشرده، نیمه متمرکز و گسترده یا وسیع بسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز طبقه*بندی شوند. بام*های سنتی سبز که نیازمند عمق متعارفی از خاک برای رشد گیاهان حجیم و چمن معمولی هستند، به*عنوان بام*های سبز متمرکز مطرحند. این نوع بام*ها نیازمند آبیاری، کوددهی و سایر مراقبت*ها می*باشند.در مقابل، بام*های سبز وسیع یا گسترده، به عنوان سیستم*های خودنگهدار در نظر گرفته شده و به حداقل تاسیسات نگهداری، شاید تنها یک*بار در سال هرس یا کوددهی برای افزایش رشد گیاهان، نیاز دارند. این نوع از بام*های سبز می*توانند در لایه بسیار نازکی از خاک که اغلب از کودهای آلی با فرمول ویژه استفاده می*شود، قرار گیرند. بدین ترتیب بام*های متمرکز، محیط کشت ژرف و عمیقی دارند و در دسترس هستند و می*توانند به عنوان یک فضای باز در نظر گرفته شوند. مثالی از یک بام سبز متمرکز، بام مرکز Manulife است که در بالای یک پارکینگ قرار گرفته است. بام سبز 25 ساله*ای که در جای مناسبی با درختان بالغ و تنومندش، مستقر شده است.

در مقابل، [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] گسترده، محیط کشت سطحی و کم*عمقی دارد و معمولاً قسمتی از یک سیستم بامی و قسمتی از ساختار ساختمان سبز می*باشد. یک بام سبز گسترده به طور کلی در دسترس و مورد استفاده کارکردی نیست. بام شرکت Mountain Equipment نمونه*ای از یک بام سبز گسترده می*باشد که در سال 1998 ساخته شد.
طبقه*بندی دیگر در خصوص بام*های مسطح و شیبدار است. بام*های سبز شیبدار، مشخصه برجسته بسیاری از ساختمان*های اسکاندیناویایی هستند که نیازمند طراحی ساده*تری در قیاس با بام*های تخت می*باشند. چرا که شیب بام کاهش خطر نفوذ آب از طریق سازه بام را با استفاده از لایه*های آب*بندی و زهکشی کمتری نسبت به بام تخت موجب می*شود.سودهای محیطیکاهش گرما
کاهش سربار خنک کردن ساختمان بین ۵۰ تا ۹۰ درصد
فیلتر کردن آلودگی*های هوا و دی اکسید کربن که به کاهش بیماری*های تنفسی مانند آسم کمک می کند.
فیلتر کردن آلودگی*ها و فلزهای سنگین از آب باران
کمک به عایق کردن ساختمان در برابر آلودگی صوتی
ایجاد زیست*گاه طبیعی
کاهش متوسط دمای محیط*های شهری در فصل گرما
تزئین بام ها و زیبا شدن محیط با پوشش گیاهی[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] و شهرهای بزرگ ایران
گرچه انجام پروژه بام سبز در ساختمان سازی ایران می تواند بر قیمت تمام شده خانه بیافزاید اما کمک های دولتی و حتی فرهنگ سازی برای آپارتمان سازی هایی که خریدارانشان چندان در پی ارزان در آمدن ملک خود نیستند می تواند به رواج این پدیده در تهران و شهرهای بزرگ منجر شود.