برگزاری آزمون تمام رشته*های کارشناسی ارشد 91 در یک روز
به نقل از خبرگزاری فارس: معاون سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون کارشناسی ارشد تمام رشته*ها در يک نوبت خبر داد.[JUSTIFY]جلال طباطبايی، معاون سازمان سنجش آموزش کشور از برگزاری آزمون تمام رشته*های کارشناسی ارشد 91 در يک نوبت خبر داد و گفت: تا پيش از اين آزمون رشته*هاي رياضی، مهندسی برق و مهندسی کامپيوتر در 2 نوبت برگزار می شد، اما در کنکور کارشناسي ارشد 91 آزمون اين داوطلبان همانند ساير داوطلبان در يک نوبت برگزار مي*شود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]وي تأثير نمره آزمون داوطلبان کارشناسي ارشد در قبولي آن*ها را 80 درصد و ميزان تاثير معدل دوره کارشناسي اين افراد را 20 درصد ذکر کرد.[/JUSTIFY][JUSTIFY]طباطبايی با بيان اينکه آزمون کارشناسی ارشد سال 91 در 137 کد رشته امتحانی که 64 مورد آن به صورت شناور است برگزار می شود، يادآور شد: اين آزمون در 6 گروه عمده آموزشي برگزار مي*شود، از مجموع 50 کدرشته گروه علوم انساني، 14 مورد شناور هستند، گروه علوم پايه نيز در مجموع 15 رشته امتحاني دارد که 9 مورد آن به شکل شناور است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]وي ادامه داد: در گروه فني و مهندسي نيز 29 رشته امتحاني پيش بيني شده که 18 مورد آن شناور است، گروه کشاورزي نيز داراي 25 کدرشته است که 9 رشته آن به صورت شناور تعريف شده است، در گروه هنر نيز از مجموع 12 کدرشته امتحاني، 8 مورد شناور بوده و گروه دامپزشکي هم 6 کدرشته امتحاني دارد که همه آنها شناور هستند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]به گفته طباطبايي عنوان شناور به آن دسته از کدرشته*هايي اطلاق مي*شود که داوطلبان مي*توانند آنها را در کنار رشته انتخابي اصلي خود به عنوان رشته امتحاني دوم انتخاب کنند و در آزمون آنها نيز شرکت کنند.[/JUSTIFY]