بورسيه شدن هزار دانشجوي ايراني خارج از كشور در دانشگاه آزاد

تهران - معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي گفت: طي يكسال گذشته بيش از هزار دانشجوي ايراني كه در مقطع دكترا در دانشگاه هاي خارج از كشور مشغول به تحصيل هستند، از سوي دانشگاه آزاد بورسيه هيات علمي شدند.
بيش از هزار دانشجوي ايراني خارج از كشور در دانشگاه آزاد بورسيه شدند
به گزارش خبرنگار ايرنا، 'حسن احدي' روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تقريبا 600 نفر از اين دانشجويان بورسيه شده در كشور مالزي و تعدادي نيز در دانشگاه هاي انگلستان و بلاروس هستند كه پس از بازگشت به ايران عضو هيات علمي دانشگاه آزاد مي شوند و در واحدها و مراكز مختلف اين دانشگاه در سراسر كشور مشغول به فعاليت مي شوند.
وي درباره جذب هيات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي گفت: بر اساس دستور رييس دانشگاه آزاد اسلامي، بايد در يك سال حدود هفت هزار هيات علمي جذب شود كه در سال جاري(1390) و تا كنون حدود سه هزار هيات علمي جذب كرده ايم.
احدي ادامه داد: برنامه اي مبني بر رقابت دانشگاه آزاد اسلامي با دانشگاه هاي معتبر جهان تا 10 سال آينده در دستور كار است، بنابراين بايد در مدت پنج سال سرانه هيات علمي در دانشگاه آزاد را به ازاي هر استاد به 25 دانشجو برسانيم، در حاليكه اكنون به ازاي هر يك استاد 47 دانشجو وجود دارد.
به گفته وي، استاندارد نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه هاي مختلف متفاوت است و اين شاخص براي دانشگاه آزاد يك به 40 تعيين شده است.
وي با تاكيد بر اينكه بايد از 10 سال آينده رقابت هاي خارجي دانشگاه آزاد با دانشگاه هاي معتبر جهاني آغاز شود، گفت: البته اكنون نيز برخي دانشگاه هاي آزاد اسلامي مانند واحد قزوين توانايي رقابت خارجي را دارند.
معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي ادامه داد: همچنين حدود 500 نفر از مربيان دانشگاه آزاد براي تحصيل در مقطع دكترا درخواست بورسيه داده اند كه قرار است از بين آنها بر اساس سابقه، معدل كارشناسي و كارشناسي ارشد، 100 نفر انتخاب و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معرفي شوند كه تا كنون 50 نفر از آنها معرفي شده اند.
وي گفت: در سال تحصيلي جديد بيش از يكصد رشته محل جديد، در واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي ايجاد شده است.
به گفته احدي، اكنون يك ميليون و 700 هزار دانشجو در مقاطع مختلف كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تحصيل هستند.