معاون مشمولان و امور معافيت هاي سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: غيبت از خدمت مانع ثبت نام قبول شدگان در دانشگاه ها مي شود.
به گزارش ايسنا سرهنگ محمدرضا اكبر حلوايي گفت: مشمولان ديپلم و پيش دانشگاهي بايد قبل از ورود به غيبت وضعيت خدمتي خود را مشخص كنند.
وي افزود: عده اي از مشمولان كه در كنكور سراسري دانشگاه ها شركت كرده اند توجهي به وضعيت خدمتي خود نداشته كه اين مسئله ممكن است ثبت نام آنان را در دانشگاه ها با مشكل روبرو كند.
حلوايي گفت: مشمولان به ويژه متولدين سال 71 و قبل از آن بايد پيش از قبولي قطعي در دانشگاه وضعيت خدمتي خود را مشخص كنند كه در اين صورت با داشتن برگ آماده به خدمت بدون غيبت، ثبت نام آنان در دانشگاه سهل تر خواهد بود.
وي يادآور شد: تاريخ اعزام فارغ التحصيلان ديپلمه از سوي سازمان وظيفه عمومي ناجا بعد از اعلام نتايج كنكور سراسري (مهرماه) تعيين شده است، اما كساني كه شروع به تحصيل آنان در نيمسال دوم تحصيلي 91-90 باشد، لازم است براي عدم ورود به غيبت خود رامعرفي و برگه آماده به خدمت دريافت كنند.
حلوايي تصريح كرد: مشمولان ديپلم و پيش دانشگاهي كه در آزمون هاي ورودي دانشگاه ها شركت كرده و در موعد مقرر به خدمت دوره ضرورت اعزام شده اند، در صورت اعلام قبولي در دانشگاه از خدمت ترخيص خواهند شد تا بتوانند با ثبت نام در دانشگاه به تحصيل ادامه دهند.