دوربین تئودولیت (نام*های دیگر: دوربین مهندسی، دوربین زاویه* سنج طول*یاب) یکی از انواع دوربین و یکی از ابزارهای مهندسی است که برای اندازه*گیری زاویه*های افقی و عمودی در شبکه*های مثلث بندی*شده به کار می*رود که دارای دو نوع دیجیتال (توتال استیشن) و اپتیکی می*باشد که تجربه نشان می*دهد دوربین اپتیکی دارای دقت بیشتری است. دوربین تئودولیت دارای کاربردهای فراوان در رشته*های مهندسی نقشه برداری، مهندسی عمران و مهندسی معماری است.
هر تئودولیت دارای اجزای اصلی و فرعی (به طور کلی دارای سه قسمت که هر قسمت شامل ملحقاتی است که برای اندازه گیری بکار می رود)
به شرح زیر می باشد :
الف) قسمت فوقانی
قسمت فوقانی تئودولیت شامل قسمت های اصلی و ملحقات زیر می باشد .
۱- دوربین یا تلسکوپ که معمولا از نوع دوربین های نجومی می باشد .
علاوه بر عدسی های چشمی و شیئی (که قسمت اصلی دوربین را تشکیل می دهد) ممکن است به چندین عدسی و یا منشور و یا وسایل دیگر نوری و پیچ های مخصوص تنظیم (که بتواند تصاویر را برای هر چشم روشن و واضح نماید) مجهز باشد .
۲- صفحه تارهای رتیکول که در داخل تلسکوپ دوربین طوری کار گذاشته که مرکز تارها بر محور عدسی ها منطبق بوده و تشکیل یک محور یا دیدگانی را بدهند . شکل زیر صفحه تارهای رتیکول را در تئودولیت نشان می دهد .
۳- میکروسکوپ قرائت زاویه :
که برای قرائت اعداد (زاویه) لمب قائم و افقی (که توسط آینه چسبیده به الیداد روشن شده و بعد از یکسری شکست به تلسکوپ قرائت زاویه می رسد) مورد استفاده قرار می گیرد این میکروسکوپ متصل به تلسکوپ دوربین است .
۴- آلیداد که از یک فلز به صورت U تشکیل شده است.
علاوه بر آن که تلسکوپ حول محور چرخش بر آن تکیه دارد ، شامل نقاله مدرج قائم (که به آن لمب قائم می گویند و برای اندازه گیری زوایای قائم است) – تراز لمب قائم و لمب افقی – پیچ های حرکت سریع و کند تلسکوپ و آلیداد – و پیچ تنظیم تراز قائم (لوبیایی) می باشد . آلیداد خود حول محور قائم که آن را محور اصلی نیز می گویند دوران می کند .
ب) قسمت میانی :محفظه ایست که لمب افقی در آن قرار دارد و محور قائم از مرکز این لمب می گذرد .
ج) قسمت تحتانی شامل ترابرک و پیچ های تنظیم کننده تراز و تراز کروی و صفحه اتصال ترابرک به سه پایه و تلسکوپ و شاقول نوری می باشد .

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]