[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] برای رنگ کردن انواع درب و دیوارها به کار می رود تا سرعت اتش سوزی را کاهش دهد و احتمال خسارات را کاهش دهد.