شرکت مشمولان غایب در آزمون دکتری 91 ممنوع است

[JUSTIFY]سازمان سنجش آموزش کشور مقررات وظیفه عمومی و شرایط شرکت داوطلبان مرد برای آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی سال 91 را اعلام کرد و بر اساس این مقررات، مشمولان غایب به هیچ وجه حق شرکت در این آزمون را ندارند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]به نقل از خبرگزاری مهر، بر اساس* اعلام* رسمی* سازمان* وظیفه* عمومی* نیروی* انتظامی*، داوطلب* مرد لازم* است* یکی* از شرایط اعلام شده را دارا باشند و یکی از کدهای 9 گانه را در بخش مربوط به تقاضانامه ثبت*نام اینترنتی درج کنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]دارا بودن کارت* پایان* خدمت*، دارا بودن کارت* معافیت* دائم (کفالت،* پزشکی* و موارد خاص) و متولدین سال* 1352 و قبل* از آن برای دارندگان دانشنامه کارشناسی ارشد از جمله این شرایط است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]داشتن برگه اعزام به خدمت بدون مهر غیبت* که مهلت اعزام مندرج در آن در زمان ثبت*نام سپری نشده باشد نیز از جمله این شرایط است. بر اساس اعلام سازمان وظیفه عمومی پذیرفته*شدگانی که به هنگام ثبت*نام در دانشگاه مدت 6 ماه از تاریخ فراغت از تحصیل آنان در دوره کارشناسی ارشد سپری نشده باشد و تحصیل آنها در سنوات مجاز پایان یافته باشد نیازی به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]این گروه از افراد لازم* است* در تاریخی* که* توسط سازمان وظیفه* عمومی* نیروی* انتظامی* اعلام* می*شود به* خدمت* اعزام* شوند. در صورت* پذیرفته* شدن* و دارا بودن* سایر شرایط و ضوابط، در هر مرحله*ای* از خدمت* وظیفه *ترخیص* خواهند شد و در غیر این* صورت* غایب* محسوب* شده* و قبولی* آنان* "کان*لم*یکن*" تلقی* می شود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ارائه گواهی و موافقت از سازمان یا وزارتخانه مربوطه برای مشمولان متعهد خدمت در سازمان*ها و یا وزارتخانه*ها مبنی بر اینکه دوران تعهد خدمت آنان به سازمان تا تاریخ 31/6/1391 به* پایان* می*رسد، الزامی است.[/JUSTIFY][JUSTIFY]ثبت*نام و شرکت مشمولین متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش با رعایت قوانین موضوعه، در صورت موافقت وزارتخانه ذیربط با منفک شدن از ادامه انجام تعهد و شروع مجدد آن پس از پایان تحصیل، بلامانع خواهد بود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]دانشجوی* سال* آخر مقطع کارشناسی ارشد که تا تاریخ 31/6/1391 در سنوات مجاز فارغ*التحصیل* می*شود و کارکنان شاغل* رسمی* در نیروهای* نظامی* و انتظامی* جمهوری* اسلامی* ایران* با ارائه* گواهی* موافقت* از یگان* مربوطه نیز می تواند از شرایط ثبت نام در آزمون استفاده کند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]طلبه* دارنده* مدرک* معادل کارشناسی ارشد (فوق لیسانس**) مورد تأیید به* شرطی* که* شورای* مدیریت* حوزه*های* علمیه* یا شورای حوزه علمیه خراسان تأیید کند که* معافیت* تحصیلی* وی* در حوزه*، پوششی* برای تحصیل* در دانشگاه* نیست* و طلبه* قادر است* ضمن* اشتغال* به* تحصیل* در حوزه* به* موازات* آن* در دانشگاه* نیز تحصیل* کند با همان* معافیت* تحصیلی* حوزه*، اشتغال *به* تحصیل* وی* در دانشگاه* بلامانع* است*. هر زمان حوزه* علمیه* معافیت* تحصیلی* طلبه*ای* را خاتمه *یافته *اعلام* کند، مشمول* دیگر نمی*تواند به* عنوان *دانشجو از معافیت* تحصیلی* دانشگاه* استفاده* کند و باید به* خدمت* اعزام* شود.[/JUSTIFY][JUSTIFY]افراد مشمول* بند 8 فوق* قبل* از ثبت*نام* در آزمون* باید موافقتنامه* مذکور را از شورای مدیریت یکی از حوزه*های علمیه فوق*الذکر دریافت* و به* هنگام* ثبت*نام در دانشگاه* ارائه* کنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]مشمولان دارای کارت معافیت موقت (بدون غیبت) که حداکثر یک ماه از تاریخ خاتمه معافیت موقت آنان سپری نشده باشد و سربازان وظیفه در حال خدمت بدون غیبت اولیه با اعلام قبولی از سوی دانشگاه و صدور مجوز تحصیل از سوی سازمان وظیفه عمومی به شرط اینکه دانشجوی انصرافی و یا اخراجی نبوده باشند، می توانند در آزمون دکتری سال 91 ثبت نام کنند.[/JUSTIFY][JUSTIFY]مشمولان غایب به هیچ وجه حق شرکت در این آزمون را نداشته و در صورت شرکت و قبولی، مجوز تحصیل برای آنان صادر نخواهد شد و دانشگاه*ها نیز مجاز به ثبت*نام از آنها نیستند.[/JUSTIFY]