با سلام
اینجانب دارای مطالعاتی در زمینه طراحی پلهای راه سازی و آبروها بر اساس خط پروژه و کدهای نقشه برداری و برنامه اتوکد و فرمولهای کاربردی و تجربی هستم که از افراد و شرکتهای مایل به سرمایه گزاری و همکاری جهت ساخت و فروش این برنامه دعوت به عمل میآورم.این برنامه بسیار مورد نیاز مهندسین مشاور و پیمانکاران است.09360402212تماس بگیرید