باسلام.بچه هامن دام یه موزه طراحی میکنم یه نمونه اسکیس کامل میخوام با پلان و جزئیات.شیت بندی منون میشم .