محیط سیاه "Command Prompt" جایی است که می*توانیم در آن فرمان*های مختلفی را پیاده*سازی کرده و تغییراتی را هم در محیط ویندوز ایجاد کنیم.کاربرد این قسمت بسیار بالا بوده و البته دستورات مختلفی هم هستند که می*توانیم در این بخش وارد کنیم.دستورات مفید و کاربردی هستند که شاید از آن*ها مطلع نباشید، به همین دلیل در این مقاله می*خواهیم به ذکر دستورات مختلف و البته پرکاربرد "Command Prompt" بپردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.
لیست دستورات Command Prompt + توضیحات:
- دستور ASSOC: برای نمایش یا تغییر پسوند یک فایل جهت اجرا با نرم*افزار*های مربوطه و دلخواه
- دستور ATTRIB: برای نمایش و تغییر صفات و ویژگی*های یک فایل. مانند مخفی بودن و...
- دستور BREAK: برای شکست خط
- دستور BCDBOOT: برای کپی کردن فایل*های مهم در پارتیشن سیستم و قسمت BCD سیستم
- دستور BCDEDIT: نمایش مشخصات فایل*های موجود در قسمت دیتابیس بوت و کنترل بارگذاری بوت
- دستور CACLS: نمایش و تغییر وضعیت دسترسی به فایل*ها
- دستور CALL: جهت اجرا کردن یک بچ*فایل
- دستور CD: نام و یا تغییرات مربوط به یک دایرکتوری و مسیر را نشان می*دهد.
- دستور CHCP: نمایش نام و یا تغییرات انجام شده در دایرکتوری جاری
- دستور CHKDSK: بررسی یک دیسک و درایو و نمایش اطلاعاتی از وضعیت آن
- دستور CHKNTFS: نمایش و چک کردن وضعیت دیسک در هنگام بوت شدن
- دستور CHOICE: دستور بچ فایل جهت اجازه دادن به انتخاب از مجموعه*ای از گزینه*ها
- دستور CIPHER: نمایش و یا تغییر رمزگذاری فایل**های دایرکتوری در پارتیشن*های NTFS
- دستور CLIP: تغییر دادن مسیر خروجی فرمان دیگری در کلیپ بورد ویندوز
- دستور CLS: پاک کردن صفحه نمایش
- دستور CMD: آغاز خواندن و پذیرش فرمان دیگر در ویندوز
- دستور COLOR: مجموعه رنگ*های قسمت خط فرمان و امکان تغییر رنگ
- دستور COMP: مقایسه محتویات دو فایل و مجموعه*ای از فایل*های byte-by-byte
- دستور COMPACT: نمایش وضعیت و یا فشرده*سازی فایل*ها در پارتیشن NTSF
- دستور CONVERT: تغییر فرمت FAT به NTFS
- دستور COPY: کپی کردن یک یا چند فایل برای انتقال به قسمت دیگر
- دستور DATE: نمایش و یا تغییر تاریخ
- دستور DEFRAG: انجام عمل یکپارچه*سازی دیسک
- دستور DEL: برای حذف یک یا چند فایل
- دستور DIR: نمایش لیستی از فایل*ها و پوشه*های موجود در یک دایرکتوری (درایو)
- دستور DISKCOMP: مقایشه کردن محتویات موجود در دو فلاپی دیسک
- دستور DISKCOPY: کپی کردن محتویات یک فلاپی دیسک به فلاپی دیسک دیگری
- دستور DISKPART: نمایش و یا تنظیم مشخصات و ویژگی*های یک دیسک پارتیشن
- دستور DOSKEY: ویرایش خط فرمان و ایجاد ماکرو و دستورات ویندوز
- دستور DRIVERQUERY: نمایش وضعیت دستگاه کنونی و درایور*های نصب شده و ویژگی*های آن*ها
- دستور ECHO: نمایش پیام*ها و تبدیل خط*های فرمان به وضعیت خاموش یا روشن
- دستور ERASE: برای پاک کردن یک یا چند فایل
- دستور EXIT: جهت خروج از خط فرمان
- دستور EXPAND: توسعه و گسترش دادن (EXPAND) فایل*های فشرده
- دستور FC: مقایسه دو یا چند فایل و نمایش تفاوت بین آن*ها
- دستور FIND: انجام جستجو در بین محتویات یک یا چند فایل
- دستور FINDSTR: انجام جستجو در بین محتویات یک یا چند فایل
- دستور FOR: انجام یک دستور مشخص برای یک آیتم یا مجموعه انتخابی توسط شما
- دستور FORFILES: انجام فایل*ها و یا پوشه*ها برای انجام پردازش روی آن*ها
- دستور FORMAT: برای فرمت کردن درایورها
- دستور FSUTIL: نمایش و یا دریافت اطلاعات از فایل*های سیستمی
این مطلب برگرفته از سایت [تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ] است .