هر روز هنگام عبور از خیابان*های شهر شاهد ساخت و سازهای روز افزونی هستیم، ساختمان*های مختلف از یك طبقه تا 60 طبقه كه جلوی آنها انواع مصالح دیده می*شود؛ سازه*هایی كه گاه از بتن ساخته می*شوند و گاه از فولاد.
در مورد اینكه كدام نوع سازه بر دیگری برتری دارد، اختلاف نظر شدیدی بین سازندگان ساختمان*ها وجود دارد. معمولاً معیارهای ساخت، جواب*های متفاوتی برای ما به همراه دارند.

عمده عوامل مؤثر در این روند، هزینه، زمان و كیفیت ساخت هستند. هزینه ساخت و سود حاصل از این سرمایه*گذاری با زمان اتمام طرح رابطه تنگاتنگی دارند. بدیهی است هر چه زمان طرح طولانی*تر *شود شاهد افزایش قیمت مصالح، قیمت تمام شده طرح، هزینه*های متفرقه و بازگشت دیرتر سرمایه خواهیم بود كه خوشایند هیچ سازنده*ای نیست.
سازه*های بتن آرمه در مقابل سازه*های فولادی معمولاً نیاز به هزینه كمتر و زمان بیشتری برای ساخت دارد؛ در حالی*كه سازه*های فولادی ابتدا نیاز به سرمایه زیادی برای خرید آهن آلات دارد ولی در عوض شاهد سرعت اجرای بالاتری خواهیم بود. بنابراین در ساختمان*های عادی كمتر از 6 طبقه در نهایت از این منظر تفاوت زیادی وجود ندارد.
ادامه در لینگ زیر:
[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]