 کاربری: مسکونی
 نوع اسکلت سازه : بتنی
 تعداد طبقات : 3 طبقه

[تنها کاربران عضو سايت قادر به مشاهده لينک ها هستند. ]