خانه / دانلودصفحه 4

بایگانی بلاگ

دانلود پکیج کلید واژه رشته تاسیسات برقی- شهریور 95

منابع کلیدواژه : راهنمای مبحث ۱۳سال ۸۲ و قانون نظام مهندسی و مباحث۱- ۲-۳-۱۲-۱۳-۱۵-۱۹-۲۱-۲۲ و راهنمای مبحث ۱۹ و راهنمای مبحث ۲۱ – راهنمای مبحث ۳ – دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران(همراه با فایل منبع)

ادامه مطلب

دانلود پکیج جامع کلید واژه معماری (نظارت-اجرا-طراحی)- شهریور 95

توضیح مهم: در این پکیج ۴ کلیدواژه قرار دارد که سه تای آنها به تفکیک هر آزمون ( نظارت-اجرا-طراحی) است و یک کلیدواژه کلی قابل استفاده برای هر سه آزمون تهیه شده که شامل تمام منابع است. تصمیم نهایی برای استفاده تفکیکی برای هر آزمون یا استفاده بصورت کلیدواژه کلی …

ادامه مطلب

دانلود پکیج کلید واژه معماری (اجرا)- شهریور 95

منابع پکیج کلیدواژه شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۲-۳-۴-۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲ و راهنمای جوش ،گودبرداری و سازه نگهبان,راهنمای مبحث ۱۹ -دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران(همراه با فایل منبع)- شرایط عمومی و خصوصی پیمان -قانون کار ( همراه با فایل منبع) – قانون مالیات مستقیم ( همراه با فایل منبع)

ادامه مطلب

دانلود پکیج کلید واژه معماری (نظارت)- شهریور 95

منابع پکیج کلیدواژه شامل: قانون نظام مهندسی و مباحث ۲-۳-۴-۵-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲ و راهنمای جوش,گودبرداری و سازه نگهبان,راهنمای مبحث ۱۹ راهنمای مبحث ۱۶-دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران(همراه با فایل منبع)

ادامه مطلب

دانلود پکیج جامع کلید واژه عمران (نظارت-اجرا-محاسبات)- شهریور 95

توضیح مهم: در این پکیج ۴ کلیدواژه قرار دارد که سه تای آنها به تفکیک هر آزمون ( نظارت-اجرا-محاسبات) است و یک کلیدواژه کلی قابل استفاده برای هر سه آزمون تهیه شده که شامل تمام منابع است(برای اولین بار برای آزمون بهمن ۹۴ ). تصمیم نهایی برای استفاده تفکیکی برای …

ادامه مطلب

دانلود پکیج کلید واژه عمران (اجرا)- شهریور 95

منابع پکیج کلیدواژه شامل: مباحث ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۲ و راهنمای جوش ، راهنمای قالب بندی ،گودبرداری و سازه نگهبان، -دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی پیمانکاران(همراه با فایل منبع)- شرایط عمومی و خصوصی پیمان -قانون کار ( همراه با فایل منبع) – قانون مالیات مستقیم ( همراه با فایل منبع)  

ادامه مطلب
X بستن تبلیغات
همکاری در فروش سل یو