خانه / دانلودصفحه 5

بایگانی بلاگ

دانلود چارت عمران محاسبات

۳۵ صفحه شامل: آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم و مباحث۶,۷,۸,۹,۱۰,۱۱ بهمراه آخرین اصلاحیه ها و غلط نامه +هدیه رایگان: پاسخنامه تشریحی ۵ دوره اخیر عمران محاسبات خرداد و آبان۹۳ ، مرداد و بهمن۹۴ و شهریور ۹۵  

ادامه مطلب

دانلود چارت عمران اجرا

۷۰ صفحه شامل: کتاب راهنمای جوش,کتاب راهنمای قالب بندی,آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم و مباحث ۲,۳,۴,۵,۶,۷,۸,۹,۱۰,۱۱,۱۲,۱۸,۱۹,۲۰,۲۲ بهمراه آخرین اصلاحیه ها و غلط نامه +هدیه رایگان: پاسخنامه تشریحی ۵ دوره اخیر عمران اجرا خرداد و آبان۹۳ ، مرداد و بهمن۹۴ و شهریور۹۵  

ادامه مطلب
X بستن تبلیغات
همکاری در فروش سل یو