اجبار داشتن مرخصی برای كاركنان دانشگاه آزاد براي تحصيل در هر دانشگاهي


معاون پارلمانی دانشگاه آزاد از ایجاد سازوکاری جدید برای سامان*دهی تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد خبر داد.کریم زارع معاون پارلمانی دانشگاه آزاد در گفت*وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، از ارسال بخشنامه*ای به منظور سامان*دهی تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: براساس این بخشنامه ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد فقط در دانشگاه*های الکترونیکی میسر است.

وی افزود: اگر کارکنان دانشگاه آزاد در دوره*های روزانه، شبانه و حتی دانشگاه آزاد قبول شوند باید برای ادامه تحصیل مرخصی بگیرند.

زارع خاطرنشان کرد: ایجاد ساز و کار جدید برای ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد در حال بررسی است و در حال حاضر به صورت آزمایشی اجرا می*شود.

براساس این گزارش، عبدالله جعفرعلی جاسبی رئیس دانشگاه آزاد با صدور بخشنامه*ای تحصیل کارکنان دانشگاه آزاد حتی برای تحصیل در این دانشگاه را ممنوع کرده است.