اعلام شدن سهمیه های آزمون دکتری 91


ثبت نام آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال 91 از روز 25 دی ماه 90 آغاز می شود و داوطلبان می توانند در صورت واجد شرایط بودن از سهمیه های اعلام شده در این آزمون استفاده کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال 91 روز 25 فروردین ماه سال 91 برگزار می شود و بر اساس اعلام سازمان سنجش کلیه قوانین ومصوبات مربوط به اعمال سهمیه*های مختلف کماکان همانند گذشته به قوت خود باقی است و گزینش داوطلبان واجد شرایط بر اساس مصوبات مربوطه صورت می*گیرد.
شرکت کلیه داوطلبان در آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 91 الزامی است و براساس مقرارت و مصوبات مربوطه 20 درصد ظرفیت پذیرش به ایثارگران انقلاب اسلامی، به شرط کسب حدنصاب نمره علمی اختصاص دارد. داوطلبان واجد شرایط باید در آزمون شرکت کرده و حداقل 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب کنند.
سهمیه* رزمندگان*:
هر یک *از داوطلبان *متقاضی* سهمیه* رزمندگان* می*توانند بر اساس* شرایط خود که *در بندهای* «الف*» تا «ج» درج شده است، *متقاضی* این* سهمیه* شوند.
الف) رزمندگانی که بر اساس ماده یک و تبصره*های چهارگانه ماده مذکور در آیین*نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای *ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب* بسیجی *به دانشگاه*ها و مؤسسات* آموزش *عالی* از تاریخ *31/6/1359 تا 31/6/1367 حداقل 6 ماه متوالی* یا متناوب* داوطلبانه* در مناطق* عملیاتی *جبهه*های* نبرد حق* علیه* باطل* حضور داشته*اند، لازم* است* ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت*نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) یا وزارت جهادکشاورزی مورد تائید نهایی قرار گیرد.
نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه*های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی*شوند. فرزندان و همسران رزمندگانی که منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از این سهمیه نخواهند بود.
ب) جانبازان 25 درصد و بالاتر*، فرزند و همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر، آزادگان* و فرزندان* و همسران* آنان و همچنین* فرزندان *و همسران* شهدا، مفقودین *و اسرا برای *استفاده* از سهمیه *رزمندگان* باید براساس* ضوابط مندرج* اقدام* کنند.
ج) بر اساس* تبصره *2 ماده *10 آیین*نامه *اجرایی* قانون *ایجاد تسهیلات* برای* ورود رزمندگان* و جهادگران* داوطلب *بسیجی* به* دانشگاه*ها و مؤسسات* آموزش *عالی* مصوب 18/2/1368 هیئت وزیران و قانون اصلاح* قانون* مذکور مصوب 11/9/71 مجلس* شورای* اسلامی*، داوطلبانــی* که* از سـال* 1368 به* بعد با سهمیه* رزمندگان* در آزمون*های* ورودی* کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته* شده*اند، در صورتی* که* دارای* حداقـل* مدت* 18 ماه* حضور داوطلبانه* در جبهه*های* نبرد حق* علیه* باطل *باشند، با توجه به تذکر مهم فوق می*توانند در این* آزمون* با سهمیه* رزمندگان* شرکت* کنند در غیر این* صورت* حق* استفاده* از سهمیه* رزمندگان* در آزمون* ورودی* دکتری سال 91 را نخواهند داشت*.
آن* دسته* از داوطلبانی* که* با استفاده از سهمیه رزمندگان یک بار در آزمون دکتری (Ph.D) پذیرفته شده باشند، طبق ضوابط حق استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون ورودی دکتری (Ph.D) سال 91 را نخواهند داشت.
سهمیه مربیان :
بر اساس مصوبات معاونت آموزشی وزارت علوم،* تحقیقات و فناوری، 30 درصد از ظرفیت پذیرش دانشجو به شرط کسب 80 درصد نمره آخرین فرد قبولی در سهمیه آزاد به مربیان رسمی و رسمی آزمایشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که پذیرش دانشجوی آنها از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور صورت می پذیرد.
سهمیه استعدادهای درخشان:
داوطلبان واجد شرایط برای پذیرش در دوره دکتری (Ph.D) می*توانند براساس آیین*نامه شماره 3536/2 مورخ 31/6/1386 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم* تحقیقات و فناوری اقدام کنند.