دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان به منظور تقویت گروه پژوهشی و امنیت پژوهشی خود با شش دانشگاه برتر کشور تفاهم نامه همکاری علمی – پژوهشی منعقد کرد.به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ سرهنگ محمد منصور دهقان نیا رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: دفتر گروه پژوهشی امنیت پژوهشی به همت و تلاش این دفتر در دانشگاه اصفهان فعال شد و هدف از راه اندازی این گروه پژوهشی انجام تحقیقات کاربردی در حوزه نظم و امنیت با نگاه ویژه به استان اصفهان است.

وي افزود: به منظور تقویت گروه پژوهشی امنیت پژوهی و همچنین انتشار فصل نامه پژوهش های راهبردی امنیت اجتماعی با شش دانشگاه برتر کشور تفاهم نامه همکاری امضا کرده ایم.

دهقان نيا گفت: در این رابطه نمایندگان عالی رتبه این دفتر به استان های تهران،خراسان رضوی،مازندران،همدان،خوزست ان و آذربایجان غربی برای انعقاد این تفاهم نامه اعزام شدند.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: همکاری اساتید دانشگاهی و محققان و پژوهشگران با پلیس نشانه مسئولیت پذیری آنان در رفع معضلات و آسیب های اجتماعی است.