تاريخ رو به اوج" شعار گردانندگان يک پروژه عظيم ساختمانی است که شيخ محمد آل مکتوم، حاکم دبی سال پيش افتتاح کرد. اکنون کارگران فونداسيون بنايی را که قرار است به بلندترين ساختمان جهان تبديل شود، تا عمق ۵۰ متر حفر کرده اند.
برج فولادی دبی که ارتفاع آن محرمانه نگه داشته شده، نماد درخشان اعتماد به نفسی تازه به شکوفايی اين امير نشين است. آدريان اسميت، معمار مقيم شيکاگو که اين ساختمان را طراحی کرده، می گويد که کوشيده است شکاف بين سنت اسلامی و معماری فوق مدرن غربی را از بين ببرد.
وی به بی بی سی گفته است: "در معماری اسلامی، برجها شکلهای زيادی دارند. پله ها به صورت مارپيچ در داخل برج بالا می رود که نماد عروج به آسمان است."

ماکتی که در نمايشگاه اين ساختمان در مرکز اين بيابان ۱۲۰ هتکاری قرار گرفته، نشان می دهد که اين آسمانخراش دارای درياچه مصنوعی به چه شکلی در خواهد آمد.

در وسط آن، برجی نقره ای فام همانند تيری عظيم تا نيمه های آسمان می رسد. آقای اسميت می گويد: "می دانيم که ارتفاع دقيق اين ساختمان محرمانه نگه داشته می شود ولی می دانيم به ميزان قابل توجه ای از بلندترين ساختمان کنونی جهان، با اختلاف ۶۰۰ متر، رفيعتر خواهد بود."

زندگی آسمانی
از بدو خلق بشر و احداث اهرام ثلاثه، هر کشوری می خواهد بزرگترين، بلندترين، سريعترين و درازترين هر چيزی را داشته باشد
اين ساختمان ۱۵۴ طبقه خواهد داشت و آسانسور آن يکضرب از طبقه همکف تا ۱۲۴ بالا می رود
در حال حاضر بلندترين ساختمان جهان برجه ۱۰۱ تايپه در تايوان با ارتفاع ۵۰۹ متر است، ولی چين که تايوان را بخشی از خاک خود می داند، می خواهد اين افتخار را تصاحب کند.
شيخ مکتوم که برخی از تيزپاترين اسبها و بزرگترين جتهای اختصاصی جهان را دارد، نمی خواهد به اين آسانی مغلوب شود و آدريان اسميت مصمم است رکوردی را به ثبت برساند که واقعا دوام می آورد.
وی به بی بی سی گفته است که اين ساختمان ۱۵۴ طبقه خواهد داشت و آسانسور آن يکضرب از طبقه همکف تا ۱۲۴ بالا می رود.

به ساکنان آينده اين ساختمان وعده داده می شود که آپارتمانی بسيار مجلل و "زندگی آسمانی" خواهند داشت و هر روز صبح انبه تازه خواهند خورد.
کف اين برج شبيه گل زنبق عربی است که در بيابانهای عربستان می رويد. تنها چيز ديگری که يادآوری می کند که دبی شهری اسلامی است، تعيين جدا بودن ساعت استخر شنا برای ساکنان مرد و زن اين برج است.

برج بابل
هزاران کارگر، عمدتا آسيايی شب و روز بی وقفه کار می کنند تا رويای شيخ مکتوم را محقق کنند. وی می خواهد دبی تا سال ۲۰۱۰ پايتخت جهان شود.
کف اين برج شبيه گل زنبق عربی است که در بيابانهای عربستان می رويد.
وی که به دليل علاقه اش به فناوری اطلاعات به "سايبر شيخ" شهرت دارد، خوب می داند که منابع نفتی امارات محدود است. از همين رو، گردشگری و ايجاد کانونی مالی و رسانه ای برای تامين منابع مالی جديد دبی در نظر گرفته شده است.
برخی منتقدان می گويند دبی که دو نسل پيش تکه بيابانی برهوت بود، خيلی سريع پيشرفت می کند. آنها می پرسند که آيا برج دبی به برج جديد بابل تبديل نخواهد شد؟
اما در حالی که اکنون حدود ۸۰ درصد جمعيت اين امير نشين خارجی هستند، دبی همين حالا به نوعی بابل است و هنگامی که اين آسمانخراش ۹۰۰ ميليون دلاری با ظرفيت سه هزار نفر آماده شود، آن به بنايی تاريخی برای اين شهر تبديل خواهد شد.

استقبال از آينده
ولی آيا اين بدين مفهوم است که اين برج هدف تروريسم قرار خواهد گرفت؟ آقای اسميت ترجيح می دهد به اين مساله فکر نکند.
وی به بی بی سی می گويد: "پيام برج دبی، پيام اميد و خوش بينی است. فکر می کنم ما نبايد از زندگی هراس داشته باشيم، وگرنه زندگی چه لطفی خواهد داشت؟"
شيخ مکتوم نيز همين بينش را دارد. وی در حالی که با اتومبيل به سوی محل اين ساختمان در خيابان شيخ زايد می رود، می گويد: "من چالش رادوست دارم. اگر چيزی غير ممکن بيبنم، می خواهم آن را امکان پذير کنم. ما بايد به آينده نزديک شويم، نه اين که منتظر شويم تا آينده به ما نزديک شود