دو سوم اراضی فنلاند از جنگل پوشیده شده است. چوب در واقع سمبل این کشور محسوب می*شود. برخی از معماران این کشور را سرزمین معماری چوبی لقب داده*اند.
با افزایش کاربرد چوب در معماری، چوب و الوارهای چوبی عصر رنسانس خود را به عنوان مصالح معماری می*گذرانند. امروزه معماران به کاربرد چوب در ساخت ساختمان*های خود بسیار اهمیت می*دهند. چراکه چوب علاوه بر برخورداری از زیبایی و اصالت و انعطاف*پذیری در مقایسه با بسیاری از مصالح هزینه کمتری در بر دارد و مجموع این عوامل ارزش آن را بیش از پیش روشن می*سازد.
ما از طرح*های معماری که چوب در آنها بیشتر به کار رفته باشد، بیشتر لذت می*بریم در واقع چوب به نوعی ارتباط ما را طبیعت برقرار می*کند.

برخلاف سنگ، شیشه و آجر که به نظر می*رسد شکل و قالب مشخصی دارند، چوب امکان تغییر شکل پیدا کردن و ایجاد تنوع را برای معماران فراهم می*کند. همین امر توجه معماران را به استفاده هر چه بیشتر از چوب جلب کرده است. بسیاری از محققان معتقدند که با گذشت زمان ارزش چوب این ماده طبیعی بیشتر خواهد شد. کاربرد چوب از هر نظر مقرون به صرفه بوده و ضایعات به دنبال ندارد.

در بین کشورهای دنیا فنلاند معماری چوبی را بیش از پیش مورد استفاده قرار داده است برخی از معماران این کشور را به سرزمین معماری چوبی لقب داده*اند.

در دپارتمان معماری TKK این کشور برنامه یکساله*ای در مورد چوب و معماری چوبی تنظیم شده است که در آن ویژگی*های زیست*شناختی، فنی و معماری چوب مورد بررسی قرار می*گیرد. چرخه کامل چوب از زمان حیاتش در قالب یک درخت در جنگل تا زمانی که به صورت الوار در ساخت خانه*ها و یا تزیینات داخلی مورد استفاده قرار می*گیرد، دنبال می*شود.

از چوب به عنوان یکی از مصالح ساختمان*سازی در ساخت ساختمان*های مسکونی و اداریاستفاده می*شود. معماران چوب را در قالب سبک*های سنتی یا به صورت ورقه*ورقه شده یانوع*های متفاوت دیگر به کار می*بندند.
موزه « فینیش » در فنلاند چندی پیش نمایشگاهی با عنوان از چوب تا معماری برگزار کرد که در آن ساختمان*هایی که عمده مصالح آن از چوب تشکیل شده بودند به نمایش درآمدند.

دو سوم اراضی فنلاند از جنگل پوشیده شده است. چوب در واقع سمبل این کشور محسوب می*شود شاید به همین دلیل است که معماران این کشور قصد دارند تا با بهره*گیری هر چه بیشتر از این ماده طبیعی بین مصنوعات خود و محیط پیرامون ارتباط نزدیک برقرار کنند.

در کشور فنلاند استفاده از چوب به عنوان ماده اصلی در ساختمان*سازی بیشتر از مواد دیگر نظیر سنگ مقرون به صرفه است، چرا که چوب ماده*ای احیاپذیر است که شرایط جغرافیایی این سرزمین دسترسی مصرف*کنندگان این ماده را تأمین می*کند.

البته آجر و سنگ نیز در ساخت بناها در این کشور مورد استفاده قرار می*گرفتند ولی شاید در دسترس بودن چوب و ارزان بودن و تبدیل*پذیری آن به اشکال مختلف، کاربرد آن را بیش از پیش افزایش داده است. البته در کشور فنلاند در طول 40 سال گذشته مصرف چوب کاهش یافته است ولی معماران این کشور سعی دارند تا با به کارگیری سبک نوینی از چوب توجه همگان را بهارزش جاودانه این ماده طبیعی جلب کنند.