ساقه پیچ به بخش بدون رزوه پیچ اطلاق می*شود که در حد فاصل کلاهک و بخش رزوه*دار قرار دارد. دو روش اصلی برای استفاده از ساقه پیچ وجود دارد. یکی از آنها ایجاد ساقه برای افزایش ظرفیت برشی پیچ و روش دیگر کاهش ساقه برای افزایش مقاومت الاستیک مفصل است.
تحت بارگذاری برشی، پیچ نیروهایی عمود بر محور خود را تحمل می*کند. ساقه*هایی با مساحت بیشتر باعث حذف تمرکز تنش می*شوند که در نهایت باعث افزایش عملکرد پیچ ​​در بارگذاری*های برشی می*شود. به همین دلیل، طراحان در هنگام تولید پیچ و مهره باید اطمینان حاصل کنند که صفحات برشی در قسمت ساقه و نه در منطقه رزوه دار قرار دارد.هنگامی که از پیچ*ها به عنوان پیچ*های کششی استفاده می*شود، آنها باید نسبت به اعضای مفصل خاصیت الاستیک بیشتری داشته باشند. در پیچ و مهره*های با کارایی بالا، ساقه*ها می*توانند به حداقل سطح کششی کاهش یابند تا افزایش استحکام به دلیل سختی بالای آن را جبران کنند و پیچ*ها به اعضایی نسبتا الاستیک تبدیل می*شوند. در مواردی که پیچ*ها به دلیل خمش*های چرخه*ای مانند بارگذاری غیر عادی، تخریب شده*اند، جایگزینی پیچ اصلی با پیچ*های شاخه*ای می*تواند عملکرد مفصل را بهبود بخشد. به دلیل قطر کمتر، پیچ*های ساقه*ای در شرایط خمشی مشابه، تنش خستگی کمتری را تحمل می*کنند و در نتیجه عمر مفصل افزایش می*یابد. این یک سناریوی معمولی از چگونگی بهبود طراحی مشترک است که می*تواند هزینه*های تعمیر و نگهداری را کاهش دهد، نکته*ای که ممکن است بسیاری از افراد از آن غافل باشند.مزایای دیگری نیز وجود دارند. به عنوان مثال، در جایی که یک پیچ طولانی لازم باشد، وجود ساقه*ها می*تواند هم زمان تولید، و هم هزینه*ها را کاهش دهد. این می*تواند یک عامل مهم در تولید انبوه پیچ*ها باشد.آیا می*توان از واشرها در محل ساقه پیچ استفاده کرد؟

توصیه می*شود فقط از واشرهای استاندارد (پیچ و مهره) همراه با واشرهای Nord-Lock استفاده شود. سایر سیستم*های قفل تخصصی، از جمله پیچ و مهره*های چسبنده، توصیه نمی*شوند و هیچ مزیتی برای مفاصل ارائه نمی*دهند.از لحاظ تئوریکی می*توان از پیچ و مهره*های چسبنده در کنار واشرهای Nord-Lock استفاده کرد اما در صورت محکم کردن مفصل این امر باعث افزایش اصطکاک رزوه*ها می*شود. در هنگام سفت شدن، بخش کمتری از گشتاور می*تواند به بار گیرداری مفید تبدیل شود زیرا گشتاور باید بر اصطکاک اضافی غلبه کند. همچنین افزایش اصطکاک رزوه*ها خطر تنش پیچشی را در پیچ ایجاد می*کند و ممکن است منجر به خرابی*های غیر منتظره پیچ و ساقه پیچ شود. علاوه بر این، این سیستم*ها هزینه بیشتری را برای مفصل اضافه می*کنند.Nord-Lock یک سیستم مهندسی معتبر است و نیازی به استفاده از هیچ سیستم قفل اضافی نیست. کیفیت عالی، کنترل سفت شدگی ایده*آل را تضمین می*کند و اتصالات را فوق العاده ایمن می*کند. دسته غالب پیچ و مهره*ها شامل بسیاری از اتصال دهنده*ها می*شوند. مهره*های نایلونی، پیچ و مهره*های فلزی، پیچ و مهره*های دارای کلاهک انعطاف پذیر و رزوه*دار فقط برخی از محصولاتی هستند که در دسترس هستند. این محصولات اصطکاک را به اتصالات پیچی اضافه می*کنند و از یک مهره استاندارد، پرهزینه*تر هستند.موارد چسبنده کمی متفاوت هستند اما می*توانند همین مشکلات را ایجاد کنند. برخی از گزینه*های چسبنده موجود، قفل*های رزوه دار، درزگیرهای مفاصل و درزگیرهای رزوه*ای هستند. علاوه بر افزودن اصطکاک نامطلوب به اتصالات پیچی، گزینه استفاده از روان کننده رزوه نیز از بین می*رود. استفاده از روان کننده مناسب به منظور کاهش اصطکاک، به حداقل رساندن انحراف بار گیرداری و محافظت در برابر خوردگی توصیه می*شود.برای بهینه سازی اتصالات خود توصیه می*شود از اتصال دهنده*های استاندارد روغنی به همراه واشرهای Nord-Lock استفاده کنید که منجر به ایجاد اتصال مفصلی می*شود که بارگذاری قابل پیش بینی و انحراف بارگذاری کمتر خواهد شد.