استفاده از فوم بتن برای پشت بام به دليل وزن بسيار كم و عايق حرارتي عالي بسیار مناسب تر وسریع تر از پوكه ريزي بام است ولی برای اجراي آن باید به نكاتي لازم و ضروري توجه شود. براي شيب بندي پشت بام ابتدا لازم است با كروم بندي صحيح شيب لازم را به سمت خروجي هاي آب باران پياده نماييم . تعداد مناسب خروجي هاي آب باران باعث ساده تر شدن كروم بندي و كاهش اختلاف شيب ابتدا و انتهاي كروم ها مي باشد و در نتيجه اجراي فوم بتن راحت تر می شود.
بهتر است براي سهولت اجراي فوم بتن برای پشت بام ، محل پر شدن فوم بتن در كروم ها كوچك و بين ٢ تا ٣ مترمربع باشد تا عمليات تراز كردن به دليل روان بودن فوم بتن مشكل نگردد .
وجود نخاله های ساختمانی ممکن است باعث کشیده شدن آب داخل ملات فوم بتن گردد لذا بهتر است نخاله ها تا حد ممکن از روی سطح بام تمیز گردد .
سوراخ های پشت بام باید کاملا گرفته شود تا از نشت و ریزش فوم بتن و به هم خوردن تراز شیب بندی جلوگیری شود .
در صورت گرمای شدید برای جلوگیری از تبخیر زود هنگام، قبل از اجرای فوم بتن بام سطح کار را آب پاشی نمایید و تا حداقل 3 روز پس از اجرای فوم بتن از کارفرما بخواهید که آن را مانند بتن آب پاشی نماید .
در صورت سرمای شدید بهتر است ازفوم مخصوص هوای سرد یا ضد یخ در داخل فوم بتن استفاده کرد.
در زمان ها و مناطقی که امکان بارندگی وجود دارد بهتر است از هواشناسی منطقه روز های اجرای فوم بتن را از لحاظ بارندگی بررسی نمایید تا بارش باران به فوم بتن پشت بام آسیبی نرساند.به منظور توزیع مناسب بار منابع آب و کولرها و بارهای متمرکز احتمالی که در آینده بر روی بام قرار خواهد گرفت و همچنین چسبندگی بهتر ایزوگام و مواد عایق ، پوسته ی نازک بتنی(ملات ماسه سیمان به ضخامت 1 الی 2 سانتیمتر) قبل از اجرای عایق بندی و یا ایزوگام بر روی فوم بتن اجرا گردد .
راه رفتن روی فوم بتن معمولا در فصل گرم پس از 48 ساعت و در فصل سرد پس از 3 روز امکان پذیر است لذا قبل از این مدت با احتیاط با سطح اجرا شده رفتار نمایید ، حتی جهت آب دادن .