شوراي گسترش وزارت علوم با پذيرش 585 هزار داوطلب در دانشگاه*ها موافقت کرد

جلال طباطبايي معاون سازمان سنجش آموزش كشور در گفت*وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، با بيان اينكه دانشگاه*هاي كشور ظرفيتي حدود 627 هزار و 214 نفر را براي پذيرش در سال جاري در دانشگاه*هاي كشور اعلام كرده اند،* گفت: دفتر شوراي گسترش وزارت علوم تاكنون با پذيرش 585 هزار نفر در سال جاري در دانشگاه*هاي كشور موافقت كرده است. يعني اين دفتر هنوز با پذيرش حدود 40 هزار نفر بر اساس آمار ارائه شده از سوي دانشگاه*ها، موافقت نكرده است.

وي با بيان اينكه بيشترين ظرفيت پذيرش در سال جاري مختص دانشگاه پيام نور است،* گفت:* كمترين ظرفيت پذيرش مختص دانشگاه*هاي بين*المللي و نيمه حضوري است.

معاون سازمان سنجش آموزش كشور همچنين از برگزاري آزمون گروه علوم انساني در صبح امروز خبر داد و گفت: اين آزمون در كمال صحت و آرامش در حال برگزاري است.